ec8300557523997dc032

HỒ LÔ TINH DẦU

CHUYỆN CÓ THẬT NHA: 1 người bạn của mình năm nay là năm tuổi nên đầu năm đến giờ gặp nhiều chuyện không may mắn, liên tục gặp cái này cái kia, đi làm thì người ta đủ doanh số cá nhân, còn bạn mình thì lúc này lúc kia, mấy tháng liền không đủ,…

Xem thêm